Grafiki z cyklu: MUZY CHOPINA

Zainteresowanie muzyką, osobowością i epoką Fryderyka Chopina przyniosło stale powiększającą się galerią grafik
i kolaży. Zgodnie z tytułem – kompozycje uwzględniają realia i akcesoria epoki, punktują określoną gamę kolorystyczną
z dominantą salonowej czerni i bieli. Charakterystyczny rytm kilku znaków plastycznych (fortepian, nuty, autograf) nawiązuje do powtarzających się tematów muzycznych w twórczości kompozytora. Osią wszystkich kompozycji jest postać muzy tak zmiennej, jak klimaty i tonacje utworów Fryderyka Chopina. Integralną częścią kolaży jest kolorowa oprawa podkreślająca ekspresję i klimaty każdej pracy.

Kolekcja grafik Kaliny Paroll była wystawiana w 2012 roku z okazji serii koncertów poświęconych rocznicy urodzin Kompozytora.

Prace o wymiarach 50 x 60 cm